Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

AOF ilahiyat fakültesi Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik derslerine ait Videolar

Songül Balcı ya ait AÖF İlahiyat  “Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik” dersi 7. Ünite “İletişim Kavramı ve Modelleri” ne ait ders notlarının seslendirilmesi

AÖF İlahiyat  “Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik” dersi 6. Ünite “Küreselleşme Çokkültürlülük ve Din Eğitimi” ne ait ders notlarının seslendirilmesi

AÖF İlahiyat  “Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik” dersi 4. Ünite “Din Eğitimi ve Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler” ünitesine ait ders notlarının seslendirilmesi